CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Parlementslid Vandaele stelt CVN aan de orde

06/10/2010

Gewezen Algemeen Secretaris van CVN en huidig parlementslid voor de N-VA Wilfried Vandaele heeft op 5 oktober jl. aan de Vlaamse minister-president Kris Peeters een toelichting gevraagd over zijn visie op de Vlaams-Nederlandse samenwerking in de toekomst.

Vandaele citeerde Peeters uit zijn Septemberverklaring: “Een kwaliteitsvol en behoeftedekkend aanbod Nederlands is daarom een absolute prioriteit van deze regering. De Nederlandse taal verbindt ons allemaal. De vernieuwing van het cultureel samenwerkingsverband met Nederland moet deze gedachte onderstrepen.” De praktische uitwerking van dit voornemen is in deze verklaring niet uitgewerkt en het is precies dat punt waarop Vandaele Peeters om duidelijkheid vroeg:  “Ik had graag van u, minister-president, vernomen hoe u de vernieuwing van het cultureel samenwerkingsverband ziet, rekening houdende met het instrumentarium dat ik noemde.” 

Deze vraag is door Peeters uitgebreid beantwoord met aandacht voor vormgeving van de Vlaams-Nederlandse samenwerking in de toekomst. Aansluitend op het Europese buitenlandse beleid lijkt het hem voor de hand liggend dat de samenwerking wordt geactualiseerd. Het zal dan ook een agendapunt zijn tijdens het kennismakingsoverleg met de in oktober jl. geïnstalleerde nieuwe Nederlandse minister. Op de praktische uitwerking kon Peeters niet vooruitlopen maar hij nodigde de betrokken organisaties (CVN, Ons Erfdeel, De Taalunie, deBuren en De Brakke Grond) uit om op dit punt suggesties aan te leveren. Hierop aansluitend is er nauw contact ontstaan tussen de genoemde organisaties.

Lees hier het volledige antwoord van Kris Peeters.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht