CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Online Ensor-museum

25/02/2011

De website Ensor. Een online museum (www.jamesensor.eu) werd op 24 februari door de Vlaamse Kunstcollectie (VKC) voorgesteld op het colloquium over James Ensor (1860 – 1949) in het Museum voor Schone Kunsten in Gent. De site is de eerste in een reeks waarmee Vlaams Cultuurminister Joke Schauvliege samen met de VKC weer een stevige brok Vlaamse cultuur op de internationale kaart wil zetten.

Ensor. Een online museum wil de bekendheid met het oeuvre en de persoon van Ensor, één van de meest gevierde beeldende kunstenaars in Vlaanderen, wereldwijd aanwakkeren. De site is zowel in het Nederlands als in het Engels opgemaakt. Om de vindbaarheid te optimaliseren heeft de domeinnaam verschillende internationale extensies (.eu, .fr, .nl, .us, .jp, .de).

De drie vaste partnermusea van de VKC, met name het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, het Groeningemuseum in Brugge en het Museum voor Schone Kunsten in Gent, beschikken samen over de meest representatieve verzameling van werken van Ensor. Andere partners die bij het project betrokken werden, zijn: Mu.ZEE in Oostende, Archiefbank Vlaanderen, Letterenhuis Antwerpen, Lukas-Art in Flanders vzw en FARO vzw. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.

Het online museum licht het oeuvre van Ensor uitvoerig toe en staat stil bij bepaalde aspecten van het Ensoronderzoek. De site heeft niet de pretentie om volledig te zijn. Wel wordt een uitbreiding van het partnerschap en de medewerkers nagestreefd. Er wordt ook een community rond het oeuvre van Ensor opgezet. Elke geïnteresseerde kan zich aanmelden op de site en zelf zijn eigen favoriete collectie samenstellen.

Volgens Vlaams minister Joke Schauvliege is een website die de krachten bundelt van belangrijke Vlaamse spelers in het onderzoek rond Ensor uniek. Ze laat ook weten dat in 2011 nog minstens twee soortgelijke websites gepland zijn: de Vlaamse primitievenen George Minne. De virtuele musea haken in op twee pijlers van de cultuurbeleidsnota: digitalisering en internationalisering. De VKC toont zich hiermee een baanbreker voor verschillende digitaliseringsprojecten in het Vlaamse culturele erfgoedveld, aldus Joke Schauvliege.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht