CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Nuffic omarmt Visie Internationaal van hogescholen en universiteiten

26/05/2014

Maandag 26 mei boden de Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) hun gezamenlijke ‘Visie Internationaal’ aan minister Bussemaker van OCW. De hogescholen en universiteiten presenteren hiermee hun gezamenlijke toekomstvisie op internationalisering. De Nuffic ziet uit naar verdergaande samenwerking met VH en VSNU, op basis van deze visie.

Internationaal vooraanstaande positie

Algemeen directeur van de Nuffic Freddy Weima is zeer te spreken over de aangeboden visie: “Ik wil beide koepels en de hogeronderwijsinstellingen van harte feliciteren met deze visie. De genoemde internationale contacten, internationale mobiliteit en de internationalisering at home binnen het hoger onderwijs zijn van groot belang. Ze dragen direct en indirect bij aan de ontwikkeling van de Nederlandse kenniseconomie en samenleving en haar internationaal vooraanstaande positie. Het is goed om te zien dat de gesprekken die we in de afgelopen periode hebben gevoerd hun weerslag hebben gekregen in dit visiedocument.”

Internationalisering van het onderwijs

Weima: “De beschreven ambities tonen aan dat de samenwerking tussen de hogeronderwijsinstellingen, de overheid, het bedrijfsleven en de Nuffic de komende jaren steeds belangrijker wordt. Het aantrekken van buitenlands talent, het stimuleren van Nederlandse studenten om in het buitenland kennis op te doen, de promotie van Nederlandse instellingen en de branding van het onderwijs worden steeds belangrijker. We zien uit naar deze verdergaande samenwerking, want voor het Nederlandse onderwijs en onderzoek is internationaal contact en de internationale dimensie van levensbelang.”

De Nuffic steunt de VSNU en Vereniging Hogescholen dan ook bij hun oproep aan de minister om de gezamenlijke internationaliseringsvisie nauw te betrekken bij haar eigen visie over de internationalisering van het onderwijs.

Bron en volledig artikel: Nuffic
Meer informatie

Download de Visie Internationaal

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht