CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Softpower wordt nog softer: Vlaams en Nederlands cultuurdiplomatiek beleid in internationale context

NRC
27/02/2013

„In de wereld van vandaag is de concurrentie om aandacht en invloed groter geworden. Het gaat om zien en gezien worden, en een grote culturele uitstraling draagt bij aan de internationale invloed van Nederland”, aldus de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) in NRC Next op 22 februari jl. De krant geeft een overzicht van de verschillende nationale instituten in het buitenland, die vanuit de moederlanden gekort, dan wel juist extra gesteund worden in verband met hun voortbestaan.

De nationale instituten, waarvan Vlaams-Nederlands Huis deBuren te Brussel een (bilateraal) voorbeeld is, brengen programma’s rond de taal en cultuur, samen met onderwijs of voorlichting daarover. Ze fungeren als herkenbare plaatsen voor culturele uitwisseling en promotie. Vanuit Nederland en Vlaanderen staan de instituten onder druk, zo blijkt uit het besluit om het Institut Néerlandais te Parijs in z’n huidige vorm op te heffen en de overweging van de Vlaamse Overheid om het pand van Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond te verkopen.  “Instituten hebben enorme vaste kosten. Dat geld steken we liever in concrete stimulerende en ondersteunende activiteiten”,aldus Frans Timmermans.

NRC Next plaatst de Vlaamse en Nederlandse ontwikkelingen in internationale context, en naast het beleid van bijvoorbeeld de Chinese overheid om te investeren in culturele diplomatie. Lees het complete artikel “Softpower wordt nog softer”, geschreven door redacteur Europa Mark Beunderman (NRC Next, 22 februari 2013)

CVN legt momenteel de laatste hand aan een beleidsadvies over Vlaams-Nederlandse samenwerking richting derde landen waarin dezelfde thematiek aan de orde komt. Het beleidsadvies werd gepubliceerd.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht