CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Nieuwe toekomst voor de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)

20/08/2014

De Nederlandse Taalunie, de Koninklijke Bibliotheek (KB), nationale bibliotheek van Nederland, en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek hebben een akkoord gesloten om de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) onder te brengen bij de KB. De KB draagt vanaf 2015 zorg voor de website dbnl.org die een collectie van ruim 11.000 gedigitaliseerde boeken en tijdschriften aanbiedt op het gebied van de Nederlandstalige literatuur, taal en cultuurgeschiedenis.

Door deze overgang kan de DBNL-collectie duurzaam worden beheerd, uitgebouwd en beschikbaar gesteld. Bovendien kan deze unieke verzameling Nederlandstalige teksten, eenmaal ingebed in de digitale infrastructuur van de KB, ook via andere kanalen in Nederland en Vlaanderen toegankelijk worden.

De groei van de collectie en de hoge digitaliseringskwaliteit van de DBNL-teksten blijven van hetzelfde niveau als de afgelopen jaren. De collectie beslaat het hele Nederlandse taalgebied, d.w.z. Vlaanderen, Nederland, Suriname en de Caribische delen van het Nederlandse Koninkrijk. Jaarlijks worden er ca. 250.000 pagina’s tekst aan toegevoegd. Over de selectie ervan zal een commissie van Nederlandse en Vlaamse deskundigen beslissen.

Bron en volledig persbericht: Koninklijke Bibliotheek

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een netwerk van zes erfgoedbibliotheken dat via projecten en onderzoek expertise ontwikkelt en verspreidt over de bewaring, ontsluiting en digitalisering van de bewaarcollecties van bibliotheken. Het samenwerkingsverband wil ook het publiek bewust maken van het rijke bibliotheekerfgoed in Vlaanderen en Brussel. 

Meer informatie vindt u op www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be

De Nederlandse Taalunie 
De Taalunie is de beleidsorganisatie van Nederland, Vlaanderen en Suriname voor de Nederlandse taal en werkt samen met Aruba, Curac,ao en Sint-Maarten. De Taalunie stimuleert mensen en maatschappelijke sectoren om het Nederlands optimaal te benutten, zodat het hun kansen vergroot. Daartoe ontwikkelt ze proactief beleid, producten en diensten. Op die manier zorgt zij ervoor dat het Nederlands een levendige taal blijft die in alle maatschappelijke domeinen wordt gebruikt. 

Meer informatie vindt u op www.taalunie.org

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht