CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Nieuwe ambities voor Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland

22/03/2015

Persbericht:

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois, ook bevoegd voor Buitenlands Beleid, heeft de Vlaamse regering beslist om de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland (CVN) te vernieuwen.

Twintig jaar na de ondertekening is het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland onmiskenbaar een succes. Sinds het sluiten van het verdrag in 1995 zagen heel wat waardevolle initiatieven en activiteiten het licht zoals Het Vlaams-Nederlands Huis de Buren in Brussel en de Brakke Grond in Amsterdam.

Zoals opgenomen in de beleidsnota Buitenlands Beleid werd de Commissie nu aan een evaluatie onderworpen. Na twintig jaar is een vernieuwing nodig.

De nieuwe Commissie blijft de uitvoering van het verdrag opvolgen. Er is en blijft een sterke politieke wil in Vlaanderen en Nederland om verder te gaan met de samenwerking. Zowel politiek, ambtelijk als op het werkveld. In de toekomst wordt het middenveld nog meer betrokken.

De Commissie krijgt een nieuwe paritaire samenstelling met zowel ambtelijke leden als met niet-ambtelijke experten uit het veld. Daarbij komt een driejaarlijkse staten-generaal, verder bouwend op het succes van Beste Buren. Het is de bedoeling het levende Vlaanderen en het levende Nederland veel meer dan nu te betrekken. Ook nieuw is het aanstellen van een ambtelijk aanspreekpunt voor het veld zowel aan Vlaamse als aan Nederlandse zijde. Nederland en Vlaanderen zullen de middelen voortaan meer inzetten op gezamenlijke, culturele initiatieven in het buitenland zoals de Frankfurter Buchmesse 2016. Door verder in te zetten op culturele diplomatie kunnen we onze gedeelde Nederlandstalige cultuur internationaal nog beter onder de aandacht brengen.

Meer info: Lisa Lust Adj.-woordvoerder Geert Bourgeois lisa.lust@vlaanderen.be

Alle ambities op een rij:

  1. De Commissie krijgt een nieuwe paritaire samenstelling met 4 ambtelijke leden (uit de Vlaamse en Nederlandse ministeries van buitenlandse zaken en cultuur) en 4 nog aan te duiden experten uit de beleidsdomeinen van het verdrag (cultuur, onderwijs, wetenschap en welzijn). De Nederlandse ambassadeur in Brussel en de Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Den Haag zullen de vergaderingen bijwonen als waarnemers.
  1. De Vlaamse Regering verleent eervol ontslag aan de Vlaamse leden van de huidige Commissie. Dit is formeel noodzakelijk omdat de betrokken experten ook door de Regering zijn aangesteld.
  1. Het secretariaat van de Commissie wordt uiterlijk eind 2015 opgeheven en de vrijgekomen middelen worden integraal geheroriënteerd naar de financiering van Vlaams-Nederlandse culturele initiatieven in derde landen.
  1. Om de drie jaar vindt een “stakeholders”-overleg plaats over de uitvoering van het verdrag met directe betrokkenheid van beide overheden en de actoren uit de samenleving. De Commissie zal jaarlijks rapporteren over de uitvoering van het Cultureel Verdrag.

 

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht