CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Nieuwe academische master Leisure Studies in Breda

Hoger onderwijs
07/05/2014

NHTV Breda

Vanaf september 2014 gaat de academische master Leisure Studies van start aan NHTV internationaal hoger onderwijs Breda. Het is een nieuwe ontwikkeling dat een hoger onderwijsinstelling een academische master aanbiedt; een type opleiding dat voorheen aan de universiteit voorbehouden was.

De Masteropleiding Leisure Studies bereidt studenten voor op een loopbaan als toegepast onderzoeker, strategisch beleidsmedewerker, manager of stafmedewerker in een (semi)publieke of private organisatie, waarvoor een academisch denk- en werkniveau is vereist en waarin toepassing van hoogwaardige kennis centraal staat. De master is geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) en levert academische mastertitel op die in Vlaanderen en Nederland formeel erkend is.

NHTV streeft naar een krachtige verbinding van professioneel en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. De master Leisure Studies biedt een multidisciplinaire en sectoroverstijgende benadering van de interactie tussen vraag en aanbod in de vrije tijd, met daarbij bijzondere aandacht voor de vormgeving en betekenis van vrijetijdservaringen. Deze integrale benadering komt tegemoet aan de toenemende dynamiek tussen sectoren van recreatie, toerisme, gastvrijheid, detailhandel, kunst en cultuur, events, sport, digitale media en entertainment.

NHTV is in Nederland de eerste instelling in het hoger onderwijs die zelfstandig een wetenschappelijke master aanbiedt.

Lees hier het volledige persbericht van NHTV over de start van de academische master Leisure Studies in september 2014.

Meer informatie over de academische master Leisure Studies vindt u op de website van NHTV.

 

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht