CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Nederlandse zenders AVRO en TROS fuseren

06/05/2011

De Nederlandse omroeporganisaties AVRO en Tros willen fuseren. “Samen zijn we er voor iedereen”, luidt het. Met 868.000 leden zouden ze veruit de grootste omroep van Nederland worden. Beide merknamen zullen wel blijven bestaan.

De intentieverklaring voor de fusie kadert binnen een bezuiniging van 200 miljoen euro die de Nederlandse regering op de omroepen gerealiseerd wil zien. Het kabinet-Rutte wil de 21 Nederlandse omroepen op termijn naar 8 zenders terugbrengen. De omroepen hebben tijd gekregen tot september om zelf fusies voor te stellen. Wie dat niet doet, dreigt niet langer aanspraak te kunnen maken op aandeel in de zendtijd en publieke financiële middelen.

De Nederlandse minister van Media Marja van Bijsterveldt kan zich vinden in het voornemen van de AVRO en de TROS: “Hun intentie tot fusie is absoluut een stap in de goede richting: een efficiënte en slagvaardige publieke omroep.” AVRO-TROS eist in ruil voor de vrijwillige fusie als grootste omroep wél de meeste zendtijd.

Nu de AVRO en de Tros – de twee meest commerciële omroepen – met elkaar in zee gaan, wordt verwacht dat anderen ook snel hun fusieplannen bekend zullen maken. Zo zou de KRO willen samenwerken met de NCRV, de IKON, RKK en ZVK, de zendtijd voor kerken. Dat moet leiden tot een grote confessionele omroep.

De VPRO en de EO hebben aangegeven niet met een andere omroep te willen fuseren.

De Nederlandse mediawet zal in 2013 worden aangepast om de verschillende fusies mogelijk te maken.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht