CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Nederland investeert in internationaal beursprogramma voor studenten

Hoger onderwijs
15/07/2014

nederland-cultuurDe Nederlandse Rijksoverheid creëert een studiebeursprogramma voor internationale uitwisseling van studenten. Het programma maakt jaarlijks de verstrekking 1.000 beurzen ter waarde van 5.000 euro mogelijk en werkt in beide richtingen: buitenlandse topstudenten kunnen er een studie in Nederland mee financieren en talentvolle Nederlandse studenten vinden een stimulans om naar het buitenland te trekken. Dit sluit aan op de eisen die de arbeidsmarkt stelt waarbij, aldus de Rijksoverheid, internationale ervaring de norm is. Overheid en onderwijsinstellingen delen de kosten van het programma.

Internationale ervaring van toenemend belang voor alle studenten

Internationale ervaring helpt studenten zich te vormen tot kritische en zelfstandig denkende mensen. Mensen die durven tegendenken en tegenspreken en die door creativiteit, lef en ambitie verandering teweeg brengen‘, aldus minister van onderwijs Jet Bussemaker. De Rijksoverheid streeft er vanaf nu naar om een vaste periode voor buitenlandervaring in te bouwen in iedere opleiding binnen het hoger onderwijs.

Vanwege het toenemend belang van internationale ervaring voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs zal het beursprogramma ook voor hen toegankelijk zijn.

Bron: Rijksoverheid.

Lees hier De wereld in: Visiebrief internationale dimensie van ho en mbo  van Minister Bussemaker.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht