CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Mondriaan Fonds lanceert nieuwe internationale regeling voor Talentontwikkeling

27/02/2014

Het Mondriaan Fonds lanceert een nieuwe regeling voor beeldend kunstenaars en bemiddelaars: de Bijdrage Talentontwikkeling in Internationale Context. De bijdrage kan gebruikt worden voor stages of leerplekken bij een gerenommeerde kunstenaar of instelling in het buitenland. Aanvragers worden zo in staat gesteld een internationale impuls te geven aan hun ontwikkeling en hun netwerk te verruimen. Jaarlijks zullen ongeveer vier plekken beschikbaar zijn, zowel voor startend als bewezen talent.

De bijdrage is bestemd voor veelbelovende kunstenaars en bemiddelaars op het gebied van de hedendaagse kunst en voor bemiddelaars op gebied van cultureel erfgoed. Het doel is artistieke ontwikkeling en cultureel ondernemerschap van de aanvragers te bevorderen, zodat talent de mogelijkheid krijgt via hoog gekwalificeerde plekken in het buitenland werk te ontwikkelen dat een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan de hedendaagse beeldende kunst en of cultureel erfgoed in Nederland. De stage of leerplek moet ruimte geven voor de ontwikkeling van het eigen werk van de aanvrager, waarbij voldoende plaats is voor een wisselwerking tussen de aanvrager en de partij waarbij het project plaatsvindt.

De hoogte van een Bijdrage Talentontwikkeling in Internationale Context wordt per aanvraag vastgesteld. Het bedrag bestaat uit een bijdrage aan projectkosten en/of een door het Mondriaan Fonds vastgestelde standaardbijdrage in tijdsinvestering van maximaal € 1.600 per maand. Het project waarvoor de bijdrage wordt verstrekt kan maximaal 1 jaar duren.

Klik hier voor de Toelichting op de Bijdrage Talentontwikkeling in Internationale Context.

(bron: website van het Mondriaan Fonds)

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht