CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Minister Bussemaker zet in op behoud specialistisch vakmanschap

27/02/2015

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil dat kleine, unieke opleidingen binnen mbo-scholen meer in het daglicht worden geplaatst. Er kan gedacht worden aan opleidingen als restauratiemedewerker, prothesemaker, pianotechnicus of schoenhersteller.

27 februari ging er namens Bussemaker een brief naar de Tweede Kamer waarin zij beschrijft maatregelen te willen nemen tegen de krimp, vergrijzing en onbekendheid van de beroepen. Dit resulteert namelijk in terugloop van werknemers en studenten, terwijl de baankansen van deze specifieke opleidingen vaak goed zijn. Veel ambachtslieden bevestigen deze boodschap en vinden dat juist vanwege de bestaande kunde, een opleiding essentieel is. Zo merkt Wolfswinkel, zelf glanzenier, op dat ‘veel jongeren vooral kunstenaar willen zijn. Dat ben je ook wel als glazenier, maar in de eerste plaats draait het om de techniek. Om discipline. Om meesterschap. Een mbo-opleiding bereidt ze daar niet altijd goed op voor, waardoor veel jongeren afhaken.’

De opleidingen krijgen een groter budget te besteden en de mogelijkheden om zich te plaatsen als exclusieve unieke vakopleiding. Ook neemt Bussemaker de maatregel dat dergelijke opleidingen nooit helemaal kunnen verdwijnen zolang er vraag is vanuit de arbeidsmarkt. Wolfswinkel hoopt dat de budgetverhoging niet leidt tot schaalvergroting bij de bestaande mbo-opleidingen, maar dat het geld besteed wordt ter hervorming van het systeem.’Stages van maximaal zes maanden werken gewoon niet bij dit soort beroepen. Net als bij het ambacht zelf moet de opleiding maatwerk zijn.’

Bron en volledig bericht: Rijksoverheid,

Lees op Volkskrant.nl het artikel: Kennis oude ambachten mag niet mee het graf in

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht