CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Meer dan een miljoen euro om te schrijven

04/05/2011

Elk jaar reikt het VFL werkbeurzen uit aan auteurs om een financiële bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van hun creatieve plannen. Met deze subsidie kan de auteur tijd vrijmaken om zich geconcentreerd te wijden aan zijn literaire activiteit. Naast auteurs van literair proza, poëzie, essay, theater en kinder- en jeugdliteratuur kunnen ook illustratoren van prentenboeken en stripauteurs een beurs aanvragen.

Voor de werkbeursronde 2011 dienden 125 auteurs een ontvankelijke aanvraag in. Op basis van de adviezen van de verschillende commissies heeft het Beslissingscollege van het VFL in totaal 392 eenheden toegekend aan 99 auteurs. In 2010 behandelde het VFL 131 aanvragen en kende het aan 97 auteurs een beurs toe voor een totaal van 397 eenheden.

Een beurs bedraagt gemiddeld 4 eenheden van elk 2.400 euro. Het VFL reserveert dus een bedrag van 940.800 euro voor werkbeurzen. De reeds eerder bekendgemaakte toekenning van werkbeurzen voor stripauteurs omvatte een bedrag van 140.000 Euro. Daarmee voorziet het VFL in 2011 een totaalbedrag van 1.080.800 euro voor rechtstreekse steun aan auteurs. Dat is, vergeleken met de cijfers van 2010 (1.063.200 euro), zelfs een lichte stijging.

Van de 125 auteurs die een werkbeurs aanvroegen, deden 19 aanvragers dat voor het eerst. 12 van deze auteurs kregen ook daadwerkelijk een beurs. Opmerkelijk is dat maar liefst zes van deze positief beoordeelde eerste aanvragers reeds vroeger een beurs ontvingen in het kader van de VFL-stimuleringsregeling. Die regeling biedt recent gedebuteerde literaire auteurs een extra financiële aanmoediging en economische ruimte om te werken aan een tweede Nederlandstalige literaire publicatie. Ze heeft onder meer als doel om de doorstroming van debutanten naar een voortgezet auteurschap te verzekeren.

 

Overzicht werkbeurzen literaire auteurs 2011
Overzicht werkbeurzen stripauteurs 2011

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht