CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Landschapstekening Kunsten 2014 Vlaanderen

02/10/2014

Het vernieuwde Kunstendecreet van 2013 bepaalt dat de Vlaamse regering kort na de aanvang van de legislatuur een strategische visienota schrijft voor de kunsten in Vlaanderen. Die nota vertrekt van een omgevingsanalyse die voorbij de grenzen van het kunstenveld kijkt, benoemt nieuwe uitdagingen die om beleidsaandacht vragen, en suggereert prioriteiten voor de legislatuur, zowel voor de uitvoering van het Kunstendecreet als met betrekking tot andere beleidsinstrumenten. Als input voor deze strategische visienota levert het Kunstensteunpunt een landschapstekening, te beschouwen als een sterkte-zwakteanalyse van de kunstensector.

Hieronder zowel de overkoepelende landschapstekening kunsten als de landschapstekeningen van de afzonderlijke deelsectoren en de visietekst over participatie.

Bron en volledige berichtgeving op: VTI, Muziekcentrum, BAM, Kunst en Erfgoed

CVN werkt momenteel aan FotoPLUS, een toekomstgerichte terugblik op de resultaten en trends van de afgelopen 20 jaar van Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking. In FotoPLUS brengt CVN de unilaterale resultaten en bevindingen onder in een bilaterale Foto. De zojuist gepubliceerde Landschapstekening van het Vlaamse Kunstensteunpunt in oprichting draagt daar aan bij.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht