CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Kieskompas in Beeld

17/02/2011

Het Kieskompas heeft sinds vandaag ook een versie die gericht is op laaggeletterden en mensen met een geestelijke of lichamelijke handicap.

Het Kieskompas helpt mensen een keuze te maken voor de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart door een aantal stellingen voor te leggen. Bij de speciale versie, het Kieskompas in Beeld, gebeurt dat door middel van plaatjes. Een afbeelding geeft de huidige situatie weer, terwijl een tweede plaatje laat zien hoe de situatie volgens de stelling gaat worden. De keuzemogelijkheden (helemaal eens, eens, neutraal, oneens en helemaal oneens) gaan vergezeld van bijpassende smileys. Bovendien wordt elke stelling voorgelezen.

Het Kieskompas in Beeld is beschikbaar voor zeven provincies. Voor Friesland is er ook een Friese versie gemaakt.

In Nederland hebben anderhalf miljoen mensen een taalprobleem, aldus de Stichting Lezen en Schrijven. De site is ook geschikt voor immigranten die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht