CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

KANTL brengt colloquium ‘Digitale Bouwstoffen voor de Geschiedenis van het Nederlands’

27/10/2011

Ter ere van haar 125-jarig bestaan organiseert de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) op 28 oktober 2011 het colloquium ‘Digitale bouwstoffen voor de geschiedenis van het Nederlands’.

Tijdens dit colloquium worden zeven projecten gedemonstreerd die de afgelopen jaren in samenwerking met onderzoekers aan Vlaamse en Nederlandse universiteiten en met steun van het FWO tot stand zijn gekomen. Elk van deze projecten maakt Nederlandstalige standaardwerken digitaal toegankelijk, waaronder: De Gotische Bijbel, het Toponymisch Woordenboek, het Antroponymisch Woordenboek van de historische Nederlanden (tot ca. 1225), het corpus van veertiende-eeuwse niet-literaire Nederlandse teksten, Laatmiddelnederlandse autografische egodocumenten, het corpus van het 19de-eeuws Belgisch juridisch Nederlands en de dialectenquête. De onthullig van deze zeven projecten betekent ontsluiting van belangrijk archiefmateriaal voor de studie van de Nederlandse taalgeschiedenis. Tezamen bestrijkt het zowat de hele geschiedenis van het Nederlands.

Met de titel  ‘Digitale Bouwstoffen voor de Geschiedenis van het Nederlands’ knoopt de Academie aan bij de naam van een reeks standaardwerken die in de vorige eeuw tot stand kwam op initiatief van het Belgisch Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek (BICN), waarvan de KANTL de opvolger is. De toevoeging van de term ‘digitale’ geeft aan dat KANTL de standaardwerken nu online wil ontsluiten voor een breed publiek geïnteresseerden.

Het colloquium start om 9u.30 in het Academiegebouw (Koningstraat 18 te Gent), deelname is gratis. Aanmelden kan via secretariaat@kantl.be

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht