CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Kamerbrief met uitwerking brief talentontwikkeling

24/10/2014

Op 28 augustus jl. heeft minister Bussemaker de Tweede Kamer met de brief ‘Ruimte voor talent in het cultuurbeleid’ geïnformeerd over haar visie op talentontwikkeling en de acties die zij voor de periode 2014-2016 in gang wilde zetten.

De Tweede Kamer heeft de minister verzocht in overleg te treden met de fondsen, de bestaande expertisecentra en met nieuwe makers over de meest effectieve besteding van de middelen.

De minister schrijft nu de Tweede Kamer: “Op basis van de schriftelijke input van kunstenaars en op basis van de verschillende vervolggesprekken heb ik de uitwerking nader aangescherpt en een aantal andere accenten geplaatst. Mijn uitgangspunt daarbij is nog steeds dat niet institutionele belangen, maar die van talentvolle kunstenaars voorop staan. De inzet voor de periode 2014-2016 ziet er dan als volgt uit:

1- Ontwikkelruimte op maat: koppeling van talentenbudget aan coaching, en verbinding met productie- en presentatieplekken voor de disciplines waar dit aan de orde is. De 5 miljoen euro die hiervoor beschikbaar is, wordt verdeeld via de cultuurfondsen;
2- Wegwijzers talentontwikkeling door sector zelf en het kunstvakonderwijs (budgetneutraal);
3- Investering in talent: laagrentende leningen bij stichting Cultuur-Ondernemen. Hiervoor is eenmalig 3 miljoen euro beschikbaar in 2014.”

meer info en volledig bericht met Kamerbrief op: Rijksoverheid

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht