CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Kamerbrief inzake Evaluatie Commissie Cultureel verdrag Vlaanderen- Nederland (CVN) en Vlaams-Nederlands huis deBuren

11/06/2010

Bron: Rijksoverheid

Tijdens het Algemeen overleg over de Benelux van 12 februari 2008, verzocht uw Kamer toezending van het evaluatierapport van de Commissie Cultureel verdrag Vlaanderen-Nederland (CVN) en het Vlaams Nederlands huis deBuren. Bijgaand treft u deze aan.

De evaluatie is verricht in gezamenlijke opdracht van de Vlaamse regering en de Nederlandse ministeries van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is uitgevoerd door het bureau Andersson, Elffers en Felix. Het evaluatieproces is eind vorig jaar afgerond. Over de uitkomst van de evaluatie is vervolgens overleg geweest tussen de Vlaamse en Nederlandse overheden, dat geleid heeft tot de onderstaande beleidsreactie die door beide overheden gedeeld wordt. Deze brief schrijf ik u mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart.

deBuren

Over deBuren concludeert de evaluatie dat dit een succesvol instituut is met nog het nodige ontwikkelingspotentieel voor de toekomst. De evaluatie heeft een aantal concrete aanbevelingen over programmering en governance, die zullen worden opgevolgd. De aanbeveling samen te werken met andere instituten ligt voor de hand. De evaluatie werpt de vraag op of deBuren ook activiteiten in derde landen zou moeten gaan organiseren. Dit is naar onze mening echter een stap te ver. deBuren moet zich concentreren op de Nederlands-Vlaamse kerntaak en haar Europese debatfunctie in Brussel.

Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland (CVN)

De culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Hierover schreven minister Plasterk en staatssecretaris Timmermans voor Europese Zaken uw Kamer afgelopen jaar een brief (kenmerk: OCW IB/96622). De CVN heeft hierbij een cruciale rol gespeeld, zo constateert de evaluatie, met als hoogtepunten de vuurtorenregeling voor podiumkunsten, het Beste van Vlaanderen en Nederland TV (BVN) en de oprichting van het Vlaams-Nederlands huis deBuren.

Op politiek en ambtelijk gebied zijn de contacten tussen Vlaanderen en Nederland toegenomen, en ook daarin heeft de CVN een belangrijke aanjagende rol gespeeld.

De evaluatoren constateren dat de adviestaken van de CVN zijn afgenomen, mede door de verbeterde samenwerking zowel op politiek, ambtelijk als maatschappelijk niveau en dat partijen in het culturele veld een toegevoegde waarde van de CVN onvoldoende meer kunnen definiëren. De missie van de CVN is de afgelopen periode onduidelijk geweest. Om in de toekomst sturender te kunnen optreden, is in overleg met mijn Vlaamse collega’s besloten de taken van de CVN in de toekomst te concentreren op de sectorale culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. Immers, cultuur is voor beide partijen een instrument voor het buitenlands beleid. Het organiseren van ontmoetingen en debatten wordt overgelaten aan de twee culturele instituten de Brakke Grond in Amsterdam en deBuren in Brussel, die deze taak nu al goed uitvoeren.

Nederland blijft volledig gecommitteerd aan de culturele samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen in die zin dat de budgetten voor deze samenwerking in beginsel gelijk zullen blijven.

Bijlagen

Bijlage 2 – Kamerbrief inzake Evaluatie Commissie Cultureel verdrag Vlaanderen- Nederland (CVN) en Vlaams-Nederlands huis deBuren
Kamerstuk | 11-06-2010

Bijlage 1 – Kamerbrief inzake Evaluatie Commissie Cultureel verdrag Vlaanderen- Nederland (CVN) en Vlaams-Nederlands huis deBuren
Kamerstuk | 11-06-2010

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht