CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Kamerbrief over impuls cultuuronderwijs

25/10/2014

24 oktober verscheen de brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over de plannen voor goed muziekonderwijs voor kinderen van vier tot twaalf jaar.

De Minister: “In deze brief vindt u onze plannen voor goed muziekonderwijs voor kinderen van vier tot twaalf jaar. De staatssecretaris en ik willen daarvoor de activiteiten van het programma Cultuureducatie met kwaliteit versnellen door een speciale inspanning voor muziek. We zijn verheugd hierbij samen te kunnen werken met private partijen. Samen spannen we ons in om het gezamenlijke doel – goed muziekonderwijs voor alle Nederlandse kinderen – dichterbij te brengen.

De maatregelen in deze brief geven een impuls aan het muziekonderwijs binnen de kaders van het programma Cultuureducatie met kwaliteit. Voor de lange termijn kan de ontwikkeling van muziekonderwijs niet los worden gezien van de ontwikkeling van het curriculum. Binnenkort start de staatssecretaris een debat over de opdracht van de school en de inhoud van het curriculum. De ambities op het gebied van muziekonderwijs komen daarin ook aan de orde.”

De Kamerbrief over impuls Cultuuronderwijs vindt u hier.

Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs & programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2014) kunt u hier lezen.

Handreiking muziekonderwijs 2020 met de plannen voor goed muziekonderwijs voor kinderen van vier tot twaalf jaar werd als bijlage gepubliceerd door het Ministerie Oc&w, Rijksoverheid.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht