CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Internationale top van de Nederlandse taal ter ere van jubileum Taalunie

22/11/2010

Ter gelegenheid van haar dertigjarig bestaan organiseerde de Nederlandse Taalunie op 20 november de top van het Nederlands. Voor het topberaad met als motto ‘Nederlands, wereldtaal’ waren naast Vlaanderen en Nederland ook vertegenwoordigers uit Aruba, Curaçao, Indonesië, Sint-Maarten, Suriname en Zuid-Afrika uitgenodigd.

Een gezamenlijk taalbeleid

Voor het eerst in de geschiedenis van de Taalunie legden regeringsvertegenwoordigers van alle landen waar het Nederlands een officiële taal is, samen taalbeleid vast.

De vergadering besloot een internationale Taalunie Jongerenraad op te richten voor het Nederlands. Die zal via sociale media vergaderen over kwesties als ‘Engels in het hoger onderwijs?’, ‘de zin of onzin van foutloos schrijven’ of bijvoorbeeld de vraag of sms-taal een bedreiging is of juist een impuls.

Ook willen de overheden internationale ontmoetingen tussen experts aanmoedigen. Daarbij gaat het vooral om mensen die een prominente rol spelen in het ontwikkelen en het uitdragen van de Nederlandse taal, zoals lerarenopleiders, literaire auteurs en lexicologen.

De aanwezigen willen ook samenwerken aan een op de toekomst gerichte taalinfrastructuur. Daarin wordt onze gemeenschappelijke standaardtaal zorgvuldig vastgelegd, ook digitaal. Tegelijkertijd moet worden vastgelegd wat specifiek is voor het Nederlands in de diverse delen van het taalgebied. Zo’n infrastructuur is nodig om hulpmiddelen voor taalgebruikers te ontwikkelen. Dat kan een grammaticaleerboek zijn, een taaladviesdienst of een computer die Nederlands kan begrijpen en produceren.

Tot slot stonden de deelnemers stil bij de perspectieven van de verwantschap tussen het Afrikaans en het Nederlands. De intentie is uitgesproken om samen te werken, bijvoorbeeld rond taal- en spraaktechnologie, literaire uitwisseling of toetsing van talenkennis.

 De nieuwe Taalpeil

Tegelijk werd de nieuwe Taalpeil gepresenteerd. De jaarlijkse krant van de Nederlandse Taalunie keek deze keer naar de invloed die het Nederlands heeft in het buitenland en peilde naar de visie van Nederlandstaligen op het Nederlands vandaag en in de toekomst. In de uitgave wordt gespeurd naar Nederlandse woorden die in andere talen zijn doorgedrongen en wordt aan buitenlanders gevraagd waarom ze Nederlands leren.

Uit de resultaten blijkt onder meer dat het Nederlands best populair is in het buitenland: 15.000 studenten studeren onze taal, in 40 landen aan 180 universiteiten. En dan zijn er nog ongeveer 10.000 cursisten Nederlands aan het Indonesische Erasmus Taalcentrum. Ook wordt duidelijk dat het Nederlands wel verkoopt: grote auteurs laten hun boeken vaak het eerst in het Nederlands vertalen. Ze krijgen in de Lage Landen veel aandacht, worden veel gelezen en kunnen rekenen op goede en snelle vertalers. Verder vindt veertig procent van de Vlamingen en Nederlands ondertitels een goede zaak bij respectievelijk Nederlandse en Vlaamse televisieseries. Opmerkelijk is ook dat zowel Surinamers als Vlamingen en Nederlanders Nederlands het belangrijkste vak op school vinden, terwijl zeventig procent informatie liever zoekt op Nederlandstalige websites. Nog blijkt dat dat we trots zijn op onze taal: 92 procent in Vlaanderen en 86 procent in Nederland.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht