CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Internationale ambities sociaal-cultureel werk

10/11/2014

De Federatie sociaal-cultureel wijst de minister van Cultuur Gatz erop dat de sociaal-culturele sector over het hoofd werd gezien bij het uitspreken van de internationale ambities voor het cultuurbeleid.

In zijn beleidsnota schrijft Cultuurminister Gatz: “Sociaal-cultureel werk is er in alle vormen en gedaanten, heeft verschillende functies en rollen en spoort van lokaal tot internationaal”. In de beleidsnota wordt door de minister verder niet ingegaan op de internationale dimensie van de sector. In het hoofdstuk ‘inzetten op een duurzaam internationaal cultuurbeleid’ wordt de sociaal-culturele sector niet opgenomen. De focus ligt daarbij exclusief bij de kunsten ondanks voorgaande adviezen die een aantal noden van de sociaal-culturele sector formuleren waarop internationaal beleid een antwoord zou kunnen bieden.

Voormalig minister van Cultuur Schauvliege (CD&V) eindigde de vorige beleidsperiode met de duidelijke ambitie om meer kansen te creëren voor sociaal-cultureel werk binnen de internationale cultuurbeleid. Een gemeenschappelijk advies van adviesraden SARC en SARIV op vraag van minister van Cultuur Schauvliege en toenmalig minister-president Kris Peeters (CD&V) bevestigde de noodzaak van deze ambitie. Ook in de bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerprogramma van de Vlaamse regering komt de sociaal-culturele sector in beeld rond internationaal cultuurbeleid.

De Federatie Sociaal-Cultureel werk somt op haar website de doelen van de minister Gatz op, die helaas niet gekoppeld werden aan het sociaal-cultureel werk:

Tenslotte benadrukt de Federatie dat maar liefst 73 % van de sociaal-culturele organisaties samenwerkt met een of meerdere buitenlandse partners. Vooral bewegingen en verenigingen zoeken toenadering tot buitenlandse partners. Ook instellingen trekken naar het buitenland om hun kennis en knowhow te verfijnen. 74 % van de organisaties wil in de toekomst nog meer internationaal gaan werken. (Zie ook het artikel: “Internationaler dan je denkt”).

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht