CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Installatie van de nieuwe commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland

Minister President Kris Peeters | Vlaanderen.be
26/05/2012

Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, en Henne Schuwer, Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in België, installeerden op 24 mei de nieuwe commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland.

Deze nieuwe commissie zal zich concentreren op het verstrekken van advies over grensoverschrijdende culturele samenwerking aan de Nederlandse en Vlaamse overheden.

In 1995 werd het “Verdrag inzake de samenwerking op het gebied van cultuur, onderwijs, wetenschappen en welzijn tussen de Vlaamse Gemeenschap in het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden“, kortweg cultureel verdrag ondertekend. Beide partijen richten de commissie CVN op, die belast is met het formuleren van beleidsadviezen voor beide regeringen.

Na een evaluatie van de activiteiten van de commissie, kwamen beide regeringen overeen om haar missie te reoriënteren, rekening houdend met het veranderende culturele en institutionele landschap. De Vlaamse Regering keurde op 17 juni 2011 de nieuwe invulling van de opdracht van CVN goed. Deze is op 1 januari 2012 in werking treden.

CVN zal zich voortaan concentreren op het verstrekken van advies inzake internationale culturele samenwerking aan de Nederlandse en Vlaamse overheden. Dit impliceert zowel het detecteren van knelpunten als het proactief signaleren van nieuwe opportuniteiten. Dit kan gaan over bilaterale samenwerkingsvormen, maar ook over het gemeenschappelijk optreden van Vlaanderen en Nederland in derde landen.

Bron en volledig bericht: Vlaanderen.be

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht