CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Meer geld en betere dienstverlening voor innovatieve ondernemers

11/12/2014

MKB samenwerkingsagenda Rijk Regio

Het kabinet (NL) en provincies stellen komend jaar voor het eerst gezamenlijk 55 miljoen euro beschikbaar voor de MKB Innovatiestimulering Topsectoren om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. Vorig jaar was het budget nog 32 miljoen euro.

Bovendien krijgen mkb-ondernemers eenvoudiger en betere toegang tot landelijke en regionale innovatiemiddelen, zodat zij in staat worden gesteld om sneller door te groeien. Dit zijn de resultaten van de afspraken die Minister Kamp van Economische Zaken, provincies, topsectoren en MKB Nederland vandaag met elkaar hebben gemaakt en is vastgelegd in het convenant getiteld “Een gezamenlijke aanpak in MKB innovatieondersteuning“.

Daarin wordt ingegaan op:

Bron en volledig nieuwsbericht: Rijksoverheid

Bovenstaande maatregelen staan in de kamerbrief van Minister Kamp van 11 december 2014

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht