CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Hoorzitting IPC – Nederlands en Engels als instructietaal in het onderwijs

04/06/2012

Op maandag 11 juni houdt de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie (IPC) in de Tweede Kamer een publieke hoorzitting over Nederlands en Engels als instructietaal in het onderwijs. O.a. Albert Oosterhof, die in 2007 in opdracht van CVN een onderzoek verrichtte omtrent het gebruik van het Engels aan de universiteiten, zal het woord nemen tijdens deze hoorzitting. Verder zal de IPC luisteren naar getuigenissen van betrokkenen:

Uit Nederland

Uit Vlaanderen

De hoorzitting vindt plaats in het Rooksalon van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in Den Haag, op maandag 11 juni van 10.30 tot 12.30 uur. Bezoekers worden verzocht zich aan te melden aan Lange Poten 4.

De Interparlementaire Commissie bestaat uit 22 Nederlandse en Vlaamse volksvertegenwoordigers, die het beleid van het Comité van Ministers van de Taalunie controleren. De IPC vergadert drie keer per jaar. Op dit moment is Martin Bosma voorzitter en Johan Verstreken vicevoorzitter.

Het Comité van Ministers stelt het beleid van Taalunie vast. Het bestaat uit Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel (voorzitter); Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur; Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, Nederlands minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Halbe Zijlstra, Nederlands staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht