CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Groeiend aantal Nederlandse leerlingen op Vlaamse scholen

Nederlandse leerlingen
11/06/2012

Het aantal leerlingen uit buurlanden dat gebruik maakt van het Vlaamse onderwijs is groeiende en onder hen is veruit de grootste groep van Nederlandse komaf, zo berichtVlaams dagblad De Morgen afgelopen weekend. Als reden wordt onder meer de hoge onderwijskwaliteit genoemd, die Vlaamse scholen weten te handhaven.

De afgelopen vijf jaar signaleerde de Vlaamse overheid een stijging van zes procent in het aantal leerlingen dat Vlaamse scholen uit de omliggende landen aantrekken. Deze stijging is voor het grootste deel toe te schrijven aan het groeiende aantal leerlingen uit Nederland. Tegelijkertijd daalt het aantal leerlingen dat vanuit Vlaanderen naar een school over de grens gaat. “De reden voor deze verschuiving is moeilijk te achterhalen maar we durven vermoeden dat onze Vlaamse ouders en de ouders uit de buurlanden vinden dat ons onderwijs genoeg kwaliteit biedt. De kwaliteit van ons onderwijs blijkt ook steeds uit internationaal vergelijkend onderzoek”, zo citeert De Morgen Goedele Vermeiren, lid van het Vlaams parlement voor de N-VA.

Een andere reden dan de onderwijskwaliteit, die specifiek voor Nederlandse ouders opgaat, is het feit dat leerlingen op Vlaamse scholen vanaf een jongere leeftijd welkom zijn. “In Nederland mogen kinderen pas vanaf vier jaar naar school, in Vlaanderen is dat al op 2,5”, zo licht De Morgen toe, wat betekent dat Vlaanderen een goed alternatief biedt voor de alsmaar duurdere professionele kinderopvang in Nederland. Tot slot speelt vanzelfsprekend mee dat er tussen Vlaanderen en Nederland geen sprake is van een taalbarrière.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht