CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Fonds Podiumkunsten: analyse onderzoek meerjarige regeling

07/04/2015

Fonds Podiumkunsten heeft een rapportage uitgebracht waarin de meerjarige regeling Podiumkunsten tegen het licht wordt gehouden. Er zijn gesprekken gevoerd met alle meerjarige instellingen en er is een onderzoek uitgevoerd door de Erasmus Universiteit. In de overleggen kreeg met de gelegenheid ervaringen omtrent de regeling te delen en suggesties voor vernieuwing te doen. Naar aanleiding van die gesprekken heeft het Fonds de Erasmus Universiteit het verzoek gedaan een diepgaander onderzoek te doen naar de resultaten over 2013 van de meerjarig gesubsidieerde producerende instellingen. Naast financiële gegevens, is er ook een vragenlijst naar meerjarige instellingen uitgegaan.

In grote lijnen:

De onderzoekers van de Erasmus Universiteit is gevraagd om het onderzoek, na verkrijgen van de gegevens over 2014, te herhalen.

Bron: Fonds Podiumkunsten

Lees hieronder de Rapportage:

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht