CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Extra geld voor techniekonderwijs voor meer en betere technische vakmensen

07/07/2014

€ 75 miljoen voor technische mbo-opleidingen
Vanaf 2015 krijgt het middelbaar beroepsonderwijs structureel € 75 miljoen extra om technische opleidingen te bekostigen. Dat maakte minister Jet Bussemaker (Onderwijs) vandaag bekend. Hierdoor kunnen Regionale opleidingencentra (ROC), agrarische opleidingencentra (AOC) en (kleine) vakinstellingen hun techniekonderwijs verder ontwikkelen.

Volgens minister Jet Bussemaker is het belangrijk dat meer jongeren voor techniek kiezen: “Dat begint met innovatief en uitdagend onderwijs dat goed samenwerkt met het regionale bedrijfsleven. Dit is een extra stimulans voor scholen om technische opleidingen aan te bieden en andere kostbare opleidingen waar de arbeidsmarkt om vraagt.”

Een onafhankelijke commissie adviseerde de minister over de verdeling van de aanvullende middelen voor de mbo-sector uit de begrotingsafspraken 2014. 1 van de aanbevelingen van de commissie is een algemene opwaardering van de bekostiging van de technische mbo-opleidingen. De commissie stelt vast dat deze relatief ondergewaardeerd zijn.

Om mbo-studenten meer te laten werken met moderne materialen en technieken op school stelde Bussemaker eerder al extra geld beschikbaar in de vorm van een regionaal investeringsfonds. Samen met een investering van het bedrijfsleven komt daarmee € 300 miljoen beschikbaar voor innovatiever beroepsonderwijs dat studenten beter voorbereidt op de toekomstige praktijk.

Bron: Rijksoverheid

Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer bij het rapport ‘Prijsfactoren onder de Loep’ van de Commissie Herziening Prijsfactoren MBO.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht