CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Expertmeeting cultuurcommunicatie

10/12/2010

 

Op dinsdag 14 december 2010 organiseert CVN in de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch een Vlaams-Nederlandse expertmeeting rond cultuurmarketing en -communicatie, met als centrale vraag: “Hoe verkopen we cultuur? (in tijden van besparingen)”.

Reeds tien jaar lang domineert de cultuurparticipatiegedachte het debat in de culturele sector in Noord en Zuid. Wil de culturele sector voldoende draagvlak behouden, dient ze er voor te zorgen dat er voldoende mensen participeren aan het gesubsidieerde aanbod. Artistieke kwaliteit is immers één ding, publiek(en) hiervoor vinden een ander. Culturele organisaties aan beide zijden van de grens investeren hoe langer hoe meer in marketing en communicatie om zo’n breed mogelijk publiek te bereiken. Het aanbod neemt ondertussen alsmaar toe en daarmee ook de onderlinge concurrentie.

Echter, zowel in Vlaanderen als in Nederland zal de culturele sector getroffen worden door besparingsmaatregelen van overheidswege. Hoe moet de culturele sector reageren op de beoogde bezuinigingen in Vlaanderen en Nederland? Is er ruimte om bijvoorbeeld de toegangsprijzen te verhogen? Is er een overaanbod? Zullen er cultuurhuizen hun deuren moeten sluiten?

Met deze expertmeeting willen we nagaan op welke manier culturele organisaties in Vlaanderen en Nederland omgaan met de nieuwe situatie.

Klik hier voor het programma.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht