CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Evaluatie Internationaal Cultuurbeleid (NL)

12/01/2015

De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie is gestart met een doorlichting van het Internationaal Cultuurbeleid (ICB).

De beleidsdoorlichting ICB bestrijkt de periode 2009-2014 en heeft betrekking op zowel het aandeel van het ministerie van Buitenlandse Zaken als dat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Sinds 1997 is het ICB een gezamenlijke verantwoordelijkheid van beide ministeries.

De beleidsdoorlichting wordt uitgevoerd door de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB), onderdeel van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij de uitvoering van de evaluatie maakt IOB gebruik van externe deskundigen. Daarnaast is een referentiegroep samengesteld waarin naast externe deskundigen ook belanghebbenden binnen de ministeries zitting hebben.

De evaluatie beoogt een antwoord te geven op de vraag welke bijdrage de door de overheid gefinancierde ICB-interventies hebben geleverd aan het versterken van het internationaal niveau van Nederlandse topinstellingen en de bekendheid en (markt)positie van Nederlandse cultuur in het buitenland.

Bron en volledig bericht: DutchCulture, centre for international cooperation

IOB – Terms of Reference Beleidsdoorlichting Internationaal Cultuurbeleid (2009-2014)

Laatste IOB beleidsdoorlichting ICB: Evaluatie periode 1997-2000

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht