CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

EU-voorzitter Koenders zet pijlers op innovatie, prioriteiten en betrokkenheid burgers

28/01/2015

Nederlandse EU-voorzitter Koenders wil een innovatieve Europese Unie die haar pijlers zet op groei van banen. ‘Het creëren van banen en stimuleren van een duurzame, innovatieve economie zijn topprioriteit. In Europa dient het belang van burgers voorop te staan. Een Unie die – door te durven inzetten op vernieuwing – haar economische en externe slagkracht vergroot en het Europees concurrentievermogen in de wereld bevordert’, aldus Koenders.

Het kabinet wil dat de EU prioriteiten stelt en alleen een bijdrage levert aan wat lidstaten zelf kunnen of moeten doen. Nederland zal als EU-voorzitter een bijdrage leveren door een meer praktische wet- en regelgeving in te voeren en administratieve lasten en kosten te verminderen.

Als laatste noemt het kabinet een EU die verbindt. Het actief betrekken van burgers en maatschappelijke organisaties bij beleid en hierdoor draagvlak creëren.‘Dat is een Unie die is gebaseerd op fundamentele waarden en die wordt gedragen door haar burgers’, schrijft Koenders.

Bron en volledig bericht: Rijksoverheid

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht