CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Eigen auteurs eerst in Nederland en Vlaanderen

22/12/2014

Nederlandse en Vlaamse lezers grijpen het liefst naar boeken uit hun eigen deel van het taalgebied. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Taalunie naar de aanwezigheid van diverse soorten literaire boeken in de boekhandel en de bibliotheek, op school en de leesclub. Ook in de gedrukte media gaat het voornamelijk over eigen auteurs.

Eind vorig jaar publiceerde de Nederlandse Taalunie over het literaire grensverkeer het rapport 1 + 1 = zelden 2, gebaseerd op deskresearch door bedrijfseconoom en boekenexpert Carlo Van Baelen. De vraag was of de taaleenheid tussen Nederland en Vlaanderen ook een gemeenschappelijke markt voor taalgebonden media en literaire boeken betekende. Het antwoord was negatief: Nederlanders en Vlamingen lezen elkaars kranten, tijdschriften en boeken (te) weinig.

cover_begrensdliterairgrensverkeer2In dit vervolgrapport, Begrensd literair grensverkeertoetst Van Baelen nu zijn conclusies aan de praktijk en de actualiteit. Hij brengt de verspreiding van 75 Nederlandse en 75 Vlaamse boeken in kaart in zes gebruikscontexten: de boekhandel, de bibliotheek, de leesclub, de school, de auteurslezing en het literaire evenement. Daarnaast onderzoekt hij de aanwezigheid van de 150 titels in zeven informatieve contexten: o.a. in gedrukte en digitale media en in schoolboeken, leesbevorderingsacties en literaire prijzen.

Conclusie

Het besluit is duidelijk: het literaire grensverkeer tussen Vlaanderen en Nederland is begrensd en dit zowel op het vlak van informatie als bij de keuzes in koop- en leesgedrag.

Het volledige rapport Begrensd literair grensverkeer. De zichtbaarheid van 150 literaire titels in Vlaanderen en Nederland in 13 contexten kunt u lezen via deze link (pdf-versie)

Bron en volledig bericht: Taalunie

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht