CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Eerste 48 projecten BesteBuren geselecteerd

19/11/2014

De eerste 48 projecten voor het programma van het Nederland-Vlaanderen jaar 2015 zijn door de programmaraad van De BesteBuren geselecteerd. In 2015 wordt de Vlaams-Nederlandse creativiteit en culturele samenwerking door BesteBuren gevierd. Om samenwerking tussen de buurlanden te stimuleren hebben de Nederlandse en Vlaamse overheden een matchingfonds opgezet om nieuwe culturele projecten te kunnen ondersteunen. De eerste aanvraagronde bestond uit maar liefst 147 aanvragen waarvan de programmaraad van De BesteBuren er 48 van selecteerde welke gezamenlijk €254.000 uit het BesteBuren machtingfonds ontvangen. De overige projecten zijn nog welkom om deel te nemen aan het programma.

Projecten
De geselecteerde projecten vallen onder diverse disciplines zoals beeldende kunst, theater, dans, muziek, community arts, design, erfgoed, literatuur, film, nieuwe media, circus en cross sectoraal. Pijlers worden ingezet op jonge makers en innovatie. De uitvoering van de projecten vindt plaats in beide landen.

De selectie van projecten sluit schitterend aan op de aanbevelingen die CVN eerder deed in haar advies over de Viering van 20 jaar culturele samenwerking, in Tot hier. En nu verder! Vlaams minister voor Cultuur Sven Gatz: “Dit CVN-advies was de basis voor de beleidskeuzes over de viering die nu effectief zal plaatsvinden in 2015 en voor het operationaliseren van het feestjaar.”

Het BesteBuren-jaar gaat van start op 8 januari 2015 tot 14 februari 2016. De nieuwe website: www.besteburen.eu komt binnenkort online.

CVN publiceert in 2015 de FotoPLUS, een toekomstgerichte terugblik op 20 jaar Vlaams-Nederlands culturele samenwerking.

Voor de bron en het volledige bericht zie: BesteBuren

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht