CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

€50 miljoen voor taal- en leesbevordering

06/03/2015

Het kabinet wil een nieuwe aanpak van de taalarme omgeving in Nederland. Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en communiceren moeten mogelijkheden hebben tot taalscholing. Gemeenten zullen een regierol spelen in de nieuwe ontwikkeling. Maar niet alleen gemeente, ook huisarts, consultatiebureaus, peuterspeelzalen en scholen dienen een signaal functie op zich te nemen. Bibliotheken hebben ook een grote rol in leesactiviteiten voor jong en oud. Tevens worden het bedrijfsleven en zorginstellingen ingeschakeld om taalproblemen op de werkvloer en in de zorg te voorkomen.

Minister Bussemaker (OCW), Minister Asscher (SZW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) trekken voor de aanpak van taal voor de periode 2016-2018 samen €18 miljoen per jaar uit.

Minister jet Bussemaker vindt een juiste beheersing van de taal het middel om deel te kunnen nemen in de samenleving: “We moeten de estafette stoppen, waarbij laaggeletterde generaties binnen gezinnen elkaar het stokje blijven doorgeven en er groepen mensen zijn in de samenleving die niet mee kunnen doen.”

Met het actieplan genaamd ‘Tel mee met Taal’ streven bewindspersonen er naar dat minstens 45.000 mensen hun taalcompetenties verbeteren en dat van een miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd taalvaardigheid en bovenal leesplezier toeneemt.

Zie bron en volledig bericht: Rijksoverheid 

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht