CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

De Witte Raaf – Vlaams nationalisme & de Kunsten/Cultuur

20/05/2014

De Witte Raaf pakt uit met een ‘verkiezingsnummer’ over Vlaams-nationalisme & cultuur/de kunsten. Historische bijdragen van Vincent Scheltiens (over het zelf- en vijandsbeeld van de Vlaamse en Waalse beweging) en Tessa Lobbes (over onderwijs en natievorming). Jan Zienkowski analyseert de communicatiestrategie van de N-VA, Wouter Hillaert brengt verslag uit van een door CAMPO en rekto:verso georganiseerd panelgesprek rond het thema ‘N-VA en cultuurbeleid’, met Siegfried Bracke, Johan Swinnen, Klaas Tindemans en Joost Vandecasteele. Klaas Tindemans analyseert de spagaat tussen neoliberalisme en gemeenschapsbesef in het recente verkiezingsprogramma van N-VA. Marnix Beyen, Geert Buelens en Ico Maly brainstormen over een mogelijk onderzoeksproject rond Vlaams-nationalisme en de kunsten. Geert Buelens brengt de bijdrage van linkse intellectuelen en kunstenaars aan de Vlaamse Beweging in herinnering. Koen Brams en Dirk Pültau hebben het met Luc Tuymans over diens omgang met de Belgische kunstgeschiedenis en het Vlaams-nationalisme, en zijn visie op de N-VA; Dirk Pültau becommentarieert een tekeningenreeks van Leen Voet. Koen Theys en Gert Verhoeven stellen de actuele mogelijkheden van de ‘historiekunst’ op de proef met een bijdrage over het recente verleden en de nabije toekomst van België. Tevens in dit nummer: Carel Blotkamp over de recente expo gewijd aan Piet Mondriaans kubistische periode in Den Haag.

BronBAM_logo_nl

Info: www.dewitteraaf.be

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht