CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

CVN wenst u een schitterend 2015

23/12/2014

2015 wordt een Vlaams-Nederlands Feestjaar!

Vlaanderen en Nederland maken zich op voor de Viering van het 20 jarig bestaan van Cultureel Verdrag Vlaanderen – Nederland. 2015 wordt het jaar waarin we Vlaams-Nederlandse creativiteit en culturele samenwerking vieren.

Met de FotoPLUS biedt CVN context aan deze viering. Met een toekomstgerichte terugblik op 20 jaar Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking.

CVN blijft zich in 2015 met overtuiging inzetten om de Vlaams-Nederlandse betrekkingen te ondersteunen en de uitwisseling van ideeën en inzichten binnen onze gedeelde culturele ruimte op gang te houden. CVN kijkt er naar uit om in 2015 samen met u kansen voor grensoverschrijdende samenwerking te signaleren en deze om te zetten in praktijkgerichte adviezen voor de uitvoering van beleid.

Graag tot ziens op een expertmeeting, netwerkmoment of gewoon bij ons op kantoor in Brussel, waar u te allen tijde welkom bent voor een kop thee of koffie.


 

2014 in vogelvlucht

FotoPLUS

FotoPLUS is opgezet in een groeimodel en zal verder bouwen en doorlopend worden bijgewerkt.

Hieronder formuleert CVN enkele tussentijdse conclusies over de vier sectoren waarop voor 2015 wordt ingezoomed: de Podiumkunsten en Taal en Letteren, vanwege de intensiteit en historische verankering, Creatieve industrie op verzoek van de Nederlandse overheid en Sociaal Cultureel werkveld op vraag van de Vlaamse Overheid.

Podiumkunsten

performingartsCoproduceren over de grens: podiumkunstenprofessionals maken in tijden van kwantificering en economisering gebruik van de meerwaarde die co-produceren biedt.

Onbekend maakt onbemind: Programmatoren gaan gedurfde keuzes uit de weg en laten jong, nieuw of ongekend talent links liggen. En daarmee ook producties van over de grens.  Hierdoor dreigt de Vlaams-Nederlandse uitwisseling  in een neerwaartse spiraal terecht te komen.

Verschil in subsidiëring systematiek: Het verschil in subsidiëringssystematiek is een enorme beperking voor de mobiliteit binnen de gesubsidieerde podiumkunstensector. Maar het zijn de kosten verbonden aan het programmeren van een productie aan de andere kant van de grens die de doodsteek geven, namelijk: reis-, transport-, en verblijfskosten.

Taal en Letteren

booksTaal is meer dan taal: Neerlandistiek en de studie van de Lage Landen dreigt een wetenschap te worden die in het buitenland meer ruimte krijgt dan binnen Vlaanderen en Nederland. Het is belangrijk om de                  clustering van de drie aspecten die verbonden worden aan een taal te blijven respecteren: taal, literatuur en cultuurgeschiedenis.

Voorkeur talent van eigen bodem: Vlamingen en Nederlanders kijken niet altijd over de grens bij het selecteren van lectuur.

 

Sociaal Cultureel werkveld

educatieComplementair beleid: De finaliteit van de Vlaams-Nederlandse samenwerking binnen het sociaal-culturele veld ligt voornamelijk bij kennisdeling. Een concreet voorbeeld waar complementair beleid kansen biedt is de recente decentralisatie binnen Vlaanderen.

 

 

Creatieve Industrie

ParadisoLow Countries: Versnippering van het beleid belemmert continuïteit van internationale samenwerking. Vooropgestelde visie en het leggen van focus kan Vlaanderen en Nederland als regio versterken richting Derde Landen.

Concurrentie: Samenwerking ontstaat waar opportuniteit en (economische) winst te boeken valt. Gedeelde taal en geschiedenis spelen voor individuele spelers binnen de creatieve industrie minder een rol dan in cultureel gerelateerde sectoren.


Expertmeetings

Expertmeeting PodiumkunstenPodiumkunsten

Logboek Podiumkunsten
lees meer

CVN FotoPLUS Expertmeeting Podiumkunsten
lees meer

 

CI-2Sociaal Culturele Veld

CVN FotoPLUS sociaal-culturele werkveld
lees meer

CVN FotoPLUS meeting socio-culturele samenwerking
lees meer

 

Creative World ForumCreatieve Industrie

CVN FotoPLUS expertmeeting Creatieve Industrie
lees meer

 

 

MeestersMeesters (Erfgoed)

CVN expertmeeting Meesters (Erfgoed)
lees meer

 

 

Participatie educatieTransversaal

CVN expertmeeting Participatie en Educatie in Vlaanderen en Nederland
lees meer

CVN expertmeeting brede sociaal-culturele veld
lees meer


Bilaterale verbinding onderwijsinstellingen

 

Stageteam FotoPLUS

CVN verbindt ook onderwijsinstellingen bilateraal met elkaar. In 2014 zette CVN daarom actief twee groepen studenten aan het denken. Een stageteam bestaande uit studenten cultuurwetenschap uit Vlaanderen en Nederland stak de koppen bij elkaar om de Vlaams-Nederlandse samenwerking te schetsen en te inventariseren. Dit voorwerk werd meegenomen in de FotoPLUS. Universiteiten van Antwerpen, Utrecht, Maastricht en Brussel participeerden.

 

hkuEen projectgroep van de Hogeschool van de Kunsten Utrecht richtte zich op de vraag hoe cultuur Vlaamse en Nederlandse jongeren met elkaar kan verbinden. Ze werden vijf dagen ondergedompeld in de Vlaamse cultuur en doorkruisten Antwerpen, Gent,  Brussel, Leuven en Mechelen met als resultaat een roadmovie. Wordt vervolgd door de studenten van Thomas More Mechelen.

 

 

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht