CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

CVN presenteert advies Eerste Wereldoorlog op Huis Doorn

20/09/2013

Op zaterdag 21 september presenteerde CVN het beleidsadvies over de gezamenlijke herdenking (2014-2018) van 100 jaar Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen en Nederland tijdens het wetenschappelijk congres op Huis Doorn (Utrecht, NL) ‘WOI: keerpunt in de geschiedenis van Europa’.

Op het congres zullen de vooraanstaande auteurs van wetenschappelijke publicaties aanwezig zijn, van wie een aantal medewerking verleend heeft aan de totstandkoming van het advies van CVN. Het congres is tevens ontmoetingsplaats voor culturele instellingen die de komende jaren oorlogs- of aanverwante thematiek in de programmering verwerken. De Vlaamse en Nederlandse regeringen zullen op het congres vertegenwoordigd worden door de heer Geert Bourgeois, Viceministerpresident van de Vlaamse regering, en mevrouw Jet Bussemaker, Minister van OC&W.

Lees hier meer informatie over het congres te Huis Doorn.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht