CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

CVN organiseert Ideeëndag i.v.m. 20-jarig bestaan Cultureel Verdrag

10/10/2012

In 2015 is het twintig jaar geleden dat de Vlaamse en Nederlandse regeringen het “Verdrag inzake de samenwerking op het gebied van cultuur, onderwijs, wetenschappen en welzijn” ondertekenden. De beide regeringen hebben aan CVN de opdracht gegeven om te adviseren op welke manier dit jubileum in 2015 gevierd kan worden. Op haar beurt heeft CVN experts uitgenodigd uit het brede culturele veld in Vlaanderen en Nederland, om op vrijdag 12 oktober tijdens een Ideeëndag hun visie op de viering te geven.

De viering in 2015 moet vooral de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland versterken en er een breed publiek bij betrekken. De eigen initiatieven van burgers en instellingen staan centraal in het programma van het feestjaar, waar volop aandacht voor gezocht zal worden in de sociale media en pers.

De Ideeëndag op 12 oktober concentreert zich rond een drietal workshops met de thema’s community arts (of sociaal-artistiek werk), podiumkunsten en publieksbereik. Het is de bedoeling om tijdens deze workshops tot aanbevelingen te komen die als totaalpakket een brede dynamiek veroorzaken: eenmalige hoogtepunten zoals een concert of tentoonstelling, naast langer lopende initiatieven en startmomenten van nieuwe structurele Vlaams-Nederlandse voorzieningen. Zo is 2015 een echt feestjaar, en tegelijkertijd een jaar van investeringen waarvan we nog lange tijd de vruchten zullen kunnen plukken. Op deze website houden we u op de hoogte van nieuws rond dit beleidsadvies.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht