CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

CVN op zoek naar algemeen secretaris

10/07/2012

Op 17 januari 1995 werd in Antwerpen door de Nederlandse en de Vlaamse regering het Cultureel Verdrag tussen Vlaanderen en Nederland ondertekend. Drie jaar later werd de bijbehorende Commissie en het secretariaat ingesteld, met als kerntaken het uitbrengen van beleidsadviezen over Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking en daarnaast het aanjagen van deze samenwerking.
Guy Janssens, algemeen secretaris van CVN sinds 1 mei 2010, verlaat CVN eind september. Daarom gaat CVN op zoek naar een:

Algemeen secretaris

De algemeen secretaris heeft de leiding over het in Brussel gevestigde secretariaat van CVN, dat uit 2,5 fte bestaat. Hij/zij is geen lid van de Commissie en fungeert als schakel tussen het secretariaat en de Commissie, waarvoor hij/zij het eerste aanspreekpunt is. Op het secretariaat houdt de algemeen secretaris toezicht op de uitvoering van de kerntaken van CVN en levert hieraan bijdragen vanuit zijn/haar expertise.

Profiel:

Voor de invulling van deze halftijdse functie zoekt CVN een kandidaat die:

Met het oog op de kerntaken van CVN, bezit de ideale kandidaat de volgende vaardigheden:

Ervaring in leidinggevende functies strekt tot aanbeveling.

Aanbod

Een unieke en boeiende ervaring in een organisatie die de meerwaarde van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking (verder) wil uitdragen.

Indiensttreding is voorzien op 1 oktober 2012.

Solliciteren

Interviews vinden plaats na een eerste selectieronde op basis van CV en sollicitatiebrief, te verzenden naar commissie@cvn.be voor 15 augustus 2012.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht