CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

CVN advies gezamenlijke herdenking honderd jaar Eerste Wereldoorlog

honderd jaar Eerste Wereldoorlog
26/09/2013

Commissie-lid Yoeri Albrecht presenteeerde namens CVN het gevraagd advies over de herdenking van honderd jaar Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen en Nederland. De presentatie vond plaats in aanwezigheid van de Nederlandse minister van Cultuur mevrouw Bussemaker en vertegenwoordiging van de Vlaamse regering tijdens het wetenschappelijk congres in het teken van WO1 op Huis Doorn.

Het gehele advies, inclusief de aanbiedingsbrief aan de Ministers, leest u via deze link.

Albrecht schetste tijdens zijn presentatie het belang van de gezamenlijke herdenking van de Eerste Wereldoorlog. In Nederland wordt de Tweede Wereldoorlog weliswaar gepercipieerd als de meest ingrijpende ontwikkeling van de twintigste eeuw; het is echter niet mogelijk om het ontstaan van deze oorlog volledig te begrijpen zonder kennis van de Eerste Wereldoorlog. De herdenking is in die zin een goed moment om de kennis van de vaderlandse geschiedenis in Nederland te verrijken.

Vanuit Vlaams-Nederlands perspectief, is de gezamenlijke herdenking tevens een essentieel moment voor de versterking van het wederzijds begrip, aldus Albrecht. Voor Vlaanderen is de Eerste Wereldoorlog zonder twijfel de meest ingrijpende periode in de twintigste eeuw geweest. Tegen de achtergrond van het Cultureel Verdrag, een diplomatiek verdrag, betekent samen herdenken het vergroten van inzicht in en begrip voor elkaars geschiedenis. Dit versterkt het fundament voor samenwerking in de toekomst.

Tot slot, aldus Albrecht, is kennis van de geschiedenis van belang voor jongere generaties om hedendaagse ontwikkelingen rond oorlog en vrede te duiden. De herdenking is daarmee het moment voor versterking van het bewustzijn dat vrede geen vanzelfsprekendheid is, ook niet in onze regio.

Albrecht benadrukte richting de aanwezige regeringsvertegenwoordigers het belang van de educatieve componenten van het advies. Ook het aanbevolen digitaal platform, als medium om de boodschap van de herdenking richting een breed publiek te ontsluiten, werd hen door Albrecht extra onder de aandacht gebracht.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht