CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Cultuurbegroting 2015 besproken

03/11/2014

Kunst en commercie, cultureel aanbod in Randstad en regio, muziekonderwijs en onderhoud van kerken. De Kamer bespreekt de Cultuurbegroting van minister Bussemaker.

Kort verslag van de bespreking van de Cultuurbegroting in de Tweede Kamer, dd 3 november 2014.


 

Cultuur is belangrijk voor de samenleving, stelt Van Dijk (SP), en kan dan ook niet aan de markt worden overgelaten. Maar volgens Arno Rutte (VVD) zijn cultuur en commercie “een gouden combinatie”. Hij wil daarom dat er meer aandacht aan ondernemerschap wordt besteed in het kunstvakonderwijs. De bezuiniging op cultuursubsidies van een aantal jaar geleden heeft gezorgd voor een ongekende dynamiek in de sector, betoogt Bosma (PVV). Kunst moet proberen een brug te slaan naar de samenleving, zegt Dik (ChristenUnie), maar heeft ook een intrinsieke waarde. De minister gelooft in samenwerking tussen private en publieke partijen.

NIET ALLEEN CULTUUR IN DE RANDSTAD MAAR OOK IN DE REGIO

Kunst- en cultuurinstellingen zijn voor een groot deel geconcentreerd in de grote steden. Keijzer (CDA) benadrukt het belang van regionale spreiding, zodat er ook cultureel aanbod is voor mensen buiten de Randstad. Daag cultuuraanbieders uit om meer in de regio te doen, zegt Monasch (PvdA). Regionale spreiding is zeker een thema in het de plannen voor de periode 2017-2020, verzekert Bussemaker. Bergkamp (D66) vreest dat talentvolle jongeren in de regio zich moeilijk kunnen ontwikkelen als ze minder draagkrachtige ouders hebben.

MUZIEKONDERWIJS KRIJGT MEER GELD

Zowel het ministerie van OCW als private partijen steken extra geld in het muziekonderwijs. Een goede zaak, vinden alle woordvoerders. Maar voorkomen moet worden dat het geld vooral naar witte scholen vloeit, zegt Van Dijk. Keijzer wil dat de middelen gaan naar scholen die samenwerken met amateurmuziekverenigingen en muziekscholen. Kijk ook naar andere aspecten van culturele educatie, vraagt Bergkamp, die zich zorgen maakt over het dalend museumbezoek door scholen.

AANDACHT VOOR ACHTERSTALLIG ONDERHOUD GROTE KERKEN

Veel grote kerken hebben te maken met achterstallig onderhoud. Ze staan achter in de rij bij het verdelen van subsidies, stelt Dik vast. Zij wil 5 miljoen extra vrijmaken voor restauratie van kerken. Deze “bakens in het landschap” moeten beter beschermd worden, zo valt Keijzer haar bij. Bergkamp vindt Diks plan sympathiek, maar vreest wel dat het ten koste gaat van het onderhoud van andere (groene) monumenten. In de ogen van Bussemaker is het voorstel onwenselijk, omdat Dik het geld wil weghalen bij de musea. Renovaties van musea zouden hierdoor volgens haar vertraging oplopen. Monasch en Rutte vragen aandacht voor het onderhoud van andere grote monumenten, zoals kastelen.

De Kamer stemt op 11 november over de ingediende moties. Zij stemt op een later moment over de begroting.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht