CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Cultuur verbinden met andere sectoren | Kamerbrief

08/07/2014

Creativiteit en innovatie vanuit de cultuursector kunnen een rol spelen binnen maatschappelijke thema’s zoals zorg, vergrijzing en verstedelijking. Daarom stimuleert de overheid onder meer de samenwerking van de cultuursector met de sectoren welzijn, zorg, sport en onderwijs. De maatschappij en economie profiteren hiervan.

Dat is de kern van de brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer met een nadere uitwerking van de visie dat cultuur een onderdeel is van een brede maatschappelijke agenda en een weergave van de beleidsvoornemens.

De samenwerking tussen verschillende sectoren wordt uitgewerkt in een programma. Hierin wordt de relatie tussen de cultuursector en andere sectoren verkend en versterkt. Het programma wordt uitgewerkt door de 6 cultuurfondsen. De fondsen ondersteunen samenwerkingsprojecten tussen de cultuur sector en andere sectoren. Hiervoor is 4 jaar lang jaarlijks €1,7 miljoen beschikbaar.
Het programma richt zich verder op:

Subsidieperiode 2017-2020

De overheid wil de samenwerking tussen verschillende sectoren meer stimuleren. Naast de samenwerking met sectoren als welzijn, zorg, sport en onderwijs geldt dat bijvoorbeeld ook voor andere overheden en private partijen. In de subsidieperiode 2017-2020 worden voorwaarden opgenomen om samenwerking tot stand te brengen en te waarderen.

Bij de beoordeling van plannen van instellingen en fondsen worden voorstellen van samenwerking met andere sectoren meegewogen.

Download “Kamerbrief over het cultuurbeleid” 

Cultuur verbindt: goede voorbeelden

Minister Bussemaker wil de relatie tussen cultuur en andere maatschappelijke domeinen zichtbaar maken. Dit als uitwerking van haar visie dat cultuur onderdeel is van een brede maatschappelijke agenda.

Meer informatie over Cultuur verbindt.

Bron en volledig artikel op: Rijksoverheid

 

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht