CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Concept-adviesaanvraag Toekomst Cultuurbeleid | Kamerbrief

06/01/2015

Minister Bussemaker van OCW vraagt de Raad voor Cultuur om advies over de toekomst van het cultuurbeleid en de basisinfrastructuur 2017-2020. Op 15 januari aanstaande overlegt de minister met de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over deze concept-adviesaanvraag.

De brief bestaat uit twee delen. In het eerste deel vraagt de minister de Raad te adviseren over een agenda voor het cultuurbeleid. Het gaat in dit deel om ontwikkelingen die op de langere termijn de vraag naar en het aanbod van cultuur beïnvloeden. In het tweede deel stelt de minister de Raad, met het oog op de financiering van cultuur in de periode 2017-2020, een aantal specifieke vragen over (groepen) instellingen.

Kamerbrief met concept-adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur

Concept-adviesaanvraag toekomst cultuurbeleid en basisinfrastructuur 2017-2020 Brief | 06-01-2015

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht