CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Bezuinigingen op werkbeurzen van het Nederlands Letterenfonds

26/05/2012

Onder druk van opgelegde bezuinigingen voert het Nederlands Letterenfonds een aantal wijzigingen door die de aanvraagmogelijkheden voor werkbeurzen beperken. Zo vervalt de mogelijkheid voor auteurs om tegelijkertijd bij zowel het Vlaams Fonds voor de Letteren als het Nederlands Letterenfonds een werkbeurs aan te vragen. Ook worden de beschikbare bedragen verlaagd.

De Staatssecretaris voert, op advies van de Raad voor Cultuur, een verlaging door van het budget van het Nederlands Letterenfonds die vooral neerslaat op de werkbeurzen. Het beschikbare bedrag voor deze beurzen daalt met een half miljoen euro vanaf 2013: een krimp van twintig procent ten opzichte van het huidige budget. Daarnaast wordt de stimuleringsregeling voor debutanten geïntegreerd in hetzelfde budget, wat een extra bezuiniging inhoudt. Behalve voor de debutanten, gaan alle beurzen omlaag en stelt het Fonds vanaf 2013 een maximum aan toegekende beurzen, afhankelijk van het aantal boeken dat de betreffende auteur gepubliceerd heeft en het aantal keer dat hij/zij al gebruik heeft gemaakt van een werkbeurs.

Vanaf 2013 staat het Nederlands Letterenfonds niet langer toe dat auteurs tegelijkertijd steun ontvangen in de vorm van een werkbeurs van het Vlaams Fonds voor de Letteren. “Het Vlaams Fonds voor de Letteren ziet zich daardoor voor voldongen feiten geplaatst”, zo reageert directeur Koen Van Bockstal op 25 mei jl. in Vlaams dagblad De Morgen. “Er bestaat een risico dat een aantal Nederlandse auteurs getroffen zullen worden, en voortaan enkel in Vlaanderen een aanvraag zullen doen.” Het Vlaamse fonds zoekt momenteel naar mogelijke beschermende maatregelen.

Kijk voor meer informatie over de details van de bezuinigingen op de website van het Nederlands Letterenfonds.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht