CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

De nieuwe beleidsnota’s van de Vlaamse Regering nader bekeken

31/10/2014

Op 28 oktober heeft het Vlaams Parlement haar strategische keuzes en doelstellingen voor de komende vijf jaar vrijgegeven in de vorm van de beleidsnota’s 2014-2019. De volledige teksten van de beleidsnota’s kunt u hier of op de website van het Vlaams Parlement terug vinden.

CVN licht er enkele relevante passages uit:

Beleidsnota Cultuur

Internationalisering

Meesters/erfgoed

Participatie/sociaal-cultureel

Digitalisering

Taal en Letteren

Creatieve Industrie

Beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Internationalisering

Beleidsnota Onderwijs

Taal en Letteren

Internationalisering

Kunstonderwijs

Talentontwikkeling

Beleidsnota Jeugdbeleid

Beleidsnota Media

Digitalisering

Taal en Letteren

Beleidsnota Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking

 Beleidsnota Werk, Economie, Wetenschap en Innovativiteit

 

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht