CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Beleidsdebat over cultuur Eerste Kamer

24/09/2013

Beleidsdebat over cultuur

De Eerste Kamer heeft op 24 september 2013 een beleidsdebat over cultuur gevoerd met minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In het debat werd onder meer ingegaan op de functie van cultuur in de samenleving, de ondersteunende functie van de overheid en de gevolgen van bezuinigingen op cultuuruitingen en -educatie. Senator Van Boxtel (D66) diende een motie in die de regering verzoekt om het Sociaal en Cultureel Planbureau de exacte gevolgen van de cultuurbezuinigingen bij Rijk, provincie en gemeente in kaart te laten brengen.

De inbreng van de woordvoerders staat samengevat op http://www.eerstekamer.nl/nieuws/20130925/beleidsdebat_over_cultuur

Cultuur beweegt
Minister Bussemaker gaf in haar beantwoording aan dat cultuur ons als individu en als samenleving in beweging brengt en dat de cultuursector zelf ook erg in beweging is. Bussemaker: “Cultuur maakt onderdeel uit van een samenleving waarin mensen vrij kunnen zijn en hun eigen identiteit en creativiteit kunnen ontwikkelen.” Zij verwees daarbij naar haar visiebrief “Cultuur beweegt”. De minister ziet het als taak van de overheid om ook die groep mensen die nu nog niet vanzelfsprekend met cultuur in aanraking komt, erbij te betrekken. Ook zal de overheid ruimte moeten bieden voor talentontwikkeling. Ten aanzien van internationaal cultuurbeleid merkte Bussemaker op dat cultuurbeleid een belangrijk exportartikel is, maar dat Nederland er ook voor moet zorgen dat zij wordt verrijkt met invloeden uit andere landen.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht