CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan voorzitters Nationale Wetenschapsagenda

foto: Rijksoverheid
21/01/2015

Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan zijn benoemd tot voorzitters van de Nationale Wetenschapsagenda. Zij gaan in opdracht van het kabinet aan de slag om deze agenda vorm te geven. Dit maken minister Jet Bussemaker (OCW), staatssecretaris Sander Dekker (OCW) en minister Henk Kamp (EZ) vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

In de Nationale Wetenschapsagenda komen de thema’s waar de wetenschap zich de komende jaren op gaat richten. Wat zijn kansrijke uitdagingen voor de Nederlandse wetenschap en hoe kunnen die bijdragen aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en het benutten van economische kansen? In de Nationale Wetenschapsagenda worden de krachten van alle verschillende partijen gebundeld en wordt samenwerken tussen wetenschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gestimuleerd.

In de Wetenschapsvisie 2025 ‘Keuzes voor de toekomst’ heeft het kabinet aan de kenniscoalitie gevraagd om het initiatief te nemen voor een Nationale Wetenschapsagenda. De benoeming van De Graaf en Rinnooy Kan is op voordracht van deze kenniscoalitie, bestaande uit de universiteiten (VSNU), de hogescholen (VH), KNAW, NWO, VNO/NCW, instituten voor toegepast onderzoek (TO2) en MKB Nederland.

Kamerbrief over benoeming voorzitters Nationale Wetenschapsagenda

Lees meer over de Nationale Wetenschapsagenda op: KNAW

Bron en volledig bericht: Rijksoverheid

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht