CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Amsterdamse Kunstraad adviseert minder culturele instellingen te subsidiëren

08/03/2011

De gemeente Amsterdam moet minder culturele instellingen subsidiëren. Het geld moet gaan naar enkele topinstellingen en kansrijke initiatieven. Dat staat in het advies van de Amsterdamse Kunstraad aan cultuurwethouder Carolien Gehrels.

Het advies is een belangrijke stap in de voorbereiding op het kunstenplan 2013-2016. Met ingang van het nieuwe kunstenplan zal het beschikbare budget dalen met circa 10% naar ongeveer 90 miljoen. Op dit moment ontvangen er 250 instellingen subsidie uit het kunstenplan.

Als het aan de Kunstraad ligt, moeten instellingen ook worden afgerekend op prestaties. Aanhoudend punt van zorg blijkt bovendien het aantal accommodaties in de hoofdstad waarbij volgens de Kunstraad niet gekeken moet worden naar uitbreiding maar naar samenvoeging of zelfs stopzetting.

Het integrale advies van de Amsterdamse kunstraad kan je lezen opwww.kunstraad.nl.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht