CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Ambtenaar moet binnenkort Fries spreken

16/02/2011

Als ambtenaar in de provincie Fryslân kun je maar beter het Fries beheersen. Binnenkort mogen burgers hen namelijk in hun eigen taal aanspreken.

Er komt een wet die iedereen in de provincie Friesland het recht geeft om in contact met de overheid naast Nederlands, ook Fries te spreken. In het wetsvoorstel staan ook bepalingen voor het afleggen van de eed of belofte in het Fries, met name in het rechtsverkeer.

De nieuwe taalwet moet de positie van de Friese taal waarborgen. Het wetsvoorstel dat Nederlands minister van Binnenlandse Zaken Donner gaat indienen vloeit direct voort uit afspraken in het regeerakkoord. Een onderdeel van de wet is de introductie van een Raad voor de Friese taal. Deze raad moet bijdragen aan het stimuleren en waarborgen van het gebruik van de Friese taal.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht