CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Advies productie podiumkunsten en spreiding in cultuurcentra

15/03/2015
Op 27 februari 2015 publiceerden de Algemene Raad van de SARC, de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel werk een advies over de problematiek van productie van podiumkunsten en de spreiding ervan in de cultuurcentra.
In relatie het advies Podiumkunsten dat CVN momenteel voorbereid vat ze hieronder enkele relevante punten samen. Voor het volledige advies kunt u terecht op de website van de SARC.

 

Het advies samengevat

Analyse

De SARC stelt vast dat de verhouding tussen productie en spreiding in de culturele sector, ondanks eerdere initiatieven, nog steeds suboptimaal zijn.

De speelkansen binnen de podiumkunsten komen onder druk te staan door:

Het theater als subsector steunt, in tegenstelling tot dans, heel erg op lokale spreiding. Ook de muzieksector komt onder druk te staan: voornamelijk kleine lokale initiatieven zullen de effecten van de afkalving van reguliere programmering voelen.

De impact van een aantal recente ontwikkelingen is van die aard dat ze het debat over de afstemming tussen productie en spreiding zouden moeten heropenen:

  1. De mogelijkheid voor structureel gesubsidieerde organisaties om ook werkingssubsidies ui het Kunstendecreet te ontvangen
  2. De overheveling van middelen voor lokaal cultuurbeleid waarbij de relatie tussen het Vlaamse en lokale cultuurbeleid verdwijnt.
  3. Besparingen op de verschillende beleidsniveaus.
  4. Een gebrek aan afstemming tussen spreiding en productie. Het aantal producties is enorm gestegen, terwijl de programmatie mogelijkheden beperkt bleven. Cijfers bevestigen dat cultuurcentra een belangrijke rol spelen om deze hoge productie op te vangen. Er dienen zich echter een aantal problemen aan:
Advies

 

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht