CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Digitale erfgoedcollecties vergroten zichtbaarheid en bruikbaarheid

11/03/2015

Vanwege de toenemende digitalisering van collecties van archieven, bibliotheken, media, musea en kennisinstellingen werkt de erfgoedsector aan een landelijke digitale infrastructuur voor digitaal erfgoed. Het ministerie van OCW maakt tijdens de start van de Week van het Digitaal Erfgoed bekend dat door de landelijke digitale infrastructuur, de collecties beter benut en efficiënter beheerd kunnen worden.

Instellingen ontwikkelen van oorsprong zelf voorzieningen om hun collecties digitaal beschikbaar te stellen. Door al deze voorzieningen te standaardiseren ontstaat er betere toegang tot de collecties waardoor de erfgoedsector meer mogelijkheden creëert voor het publiek om diverse collecties te beleven.

Het samenwerkingsverband Het Netwerk Digitaal Erfgoed heeft de aanzet tot gestandaardiseerde voorzieningen gedaan door sleutelspelers uit alle erfgoedsectoren te betrekken: de Koninklijke Bibliotheek, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het Nationaal Archief, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Koninklijke Academie voor Wetenschappen. Minister Bussemaker (OCW)  kondigde deze samenwerking al eerder aan in haar brief Cultuur Beweegt, met de agenda voor het cultuurbeleid van het kabinet.

Er is een Nationale Strategie ontwikkeld waarin 3 werkplannen zijn opgenomen en wordt uitgelegd het Netwerk Digitaal Erfgoed de komende 2 jaar wordt vormgegeven en hoe er zal worden gewerkt aan de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitale erfgoedcollecties.

Lees hier de Nationale Strategie digitaal erfgoed

Bron en volledige tekst: Rijksoverheid 

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht