CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Adviesrapport Vaart met taalvaardigheid; Nederlands in het hoger onderwijs’ gepubliceerd

05/03/2015

Als onderdeel van het huidige meerjarenbeleidsplan heeft de Nederlandse Taalunie een onderzoek doen naar het gebruik van de Nederlandse taal in het Hoger Onderwijs in het Nederlandse taalgebied. CVN signaleerde destijds om een vervolg te geven aan de in haar opdracht uitgevoerde studie ‘Het Engels in het Hoger Onderwijs’  (uitgevoerd door Albert Oosterhof, 2002), waarbij de Nederlandse taal centraal stond.

In 2013 heeft de Raad een Startnotitie uitgebracht, inclusief een plan van aanpak voor vormgeving en uitvoering van het adviestraject.Daarnaast heeft de RTNL literatuuronderzoek laten verrichten.

Op 19 maart 2014 organiseerde CVN een expertmeeting in Rotterdam waarvan het doel was om de relevantie van de adviesthematiek te toetsen en eerste aanzetten tot aanbevelingen te formuleren. Aanwezig was een vijftigtal experts uit de academische wereld en makers van taalbeleid.

De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren reikte dinsdag 3 maart 2015 het adviesrapport Vaart met taalvaardigheid; Nederlands in het hoger onderwijs aan, aan minister Jet Bussemaker. Bussemaker kreeg het rapport aangeboden in haar hoedanigheid van voorzitter van het Comité van Ministers van de Taalunie.  In het rapport wordt het advies aangehaald om met hogescholen en universiteiten de dialoog aan te gaan over het thema Nederlands en afspraken te maken over een structureel taalvaardigheidsbeleid in het hoger onderwijs. Taalvaardigheid is namelijk de basis voor competenties waarover alumni van het hoger onderwijs moeten beschikken. De Raad vindt het dan ook belangrijk dat hogescholen en universiteiten worden gestimuleerd om structureel en voor alle studenten aandacht te besteden aan de verdere ontwikkeling van taalvaardigheid.

Lees hieronder het rapport of op de website van de Taalunie

Zie bron en volledig bericht: Taalunie

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht